Poznaj nas 5 PUSHnięć!

Poświęć minutę na krótką wycieczkę po wirtualnym świecie Mikrofoniki. Sprawdź co zrobiliśmy do tej pory i przekonaj się co moglibyśmy zrobić dla Ciebie.

PUSHnij przycisk na ekranie, by poznać wszystkie nasze serwisy. Wygrana gwarantowana!

Get to know us with 5 PUSHes!

Take a minute to short trip through the virtual world of Mikrofonika. Check what we have done so far and find out what we can do for you.

PUSH the button on the screen to see all our websites. Guaranteed win!

Faktoria Lektorska Mikrofonika

Pierwszy w Polsce internetowy bank głosów, to brzmi dumnie. A my chętnie się tym chwalimy. Udany debiut Mikrofoniki w 2001 roku. Od tego czasu, serwis zebrał grupę kilkuset znakomitych lektorów i wyprodukował dziesiątki tysięcy wyjątkowych nagrań słuchanych na całym świecie.

Jeśli szukasz najlepszych głosów do swoich produkcji, zapraszamy na www.mikrofonika.net

Sprawdź

Mikrofonika voice bank

The first Internet voice bank in Poland – it sounds proud. And we like boasting about it. A successful debut of Mikrofonika in 2001. Since that time, our web site has gathered several hundred excellent voice-over artists and produced ten thousand recordings that are heard all over the world.

If you are looking for the best voices for your project, check www.mikrofonika.net

Check

AR Medianawigator

Agencja reklamowa o specjalizacji kreacja, produkcja, organizacja. Lubimy audio/video, postprodukcję, internet, radio i tv. Pracowaliśmy dla naprawdę wymagających klientów i jakoś poszło. Nie boimy się Twojego zlecenia.

Demo, zakres usług i ofertę znajdziesz na www.medianawigator.com

Sprawdź

AA Medianawigator

An advertising agency specializing in creation, production and organization. We like audio / video, postproduction, Internet, radio and TV. We have worked for really demanding clients and it wasn’t bad. We are not afraid to take on your order.

You can find our demo, scope of services and offer at www.medianawigator.com

Check

Vortal Polscy Lektorzy

Przez lektorów, dla lektorów, o lektorach. Specjalistyczny serwis, na którym prezentujemy sylwetki i twarze polskich głosów. A na deser najciekawsze teksty, wywiady, materiały video, testy sprzętu dla lektorów oraz forum.

Może znajdziesz coś dla siebie na www.polscylektorzy.pl

Sprawdź

Polish Voice-Over Artists Vortal

By voice-over artists, for voice-over artists and about voice-over artists. A specialist web site, where we present profiles and faces of Polish voices. For the dessert, we have prepared interesting texts, video materials, voice artists equipment tests and a forum.

Maybe you will find something for you at www.polscylektorzy.pl

Check

Kolekcja starych mikrofonów

Pozytywne zakręcenie czy może poważna sprawa? Tego jeszcze sami nie wiemy. Ale nasze mikrofony od dawna żyją już swoim życiem, uczestnicząc nie tylko w sesjach nagraniowych, ale i zdjęciowych.

Lubisz zabytki techniki? Zajrzyj na strony serwisu www.oldmics.pl

Sprawdź

A collection of old microphones.

A positive obsession or a serious thing? We don’t know it yet. But our microphones have been living their own lives for a long time, participating not only in recording sessions, but also in photo sessions.

Do you like such luxuries of technology? Visit www.oldmics.pl

Check

Klub Uczciwych

Najnowszy projekt Mikrofoniki. Zamknięty serwis ułatwiający kontakt pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o zasady uczciwości w biznesie. Najbardziej ekskluzywny klub w Polsce? To możliwe...

Marzy Ci się monopol uczciwych? To coś dla ciebie www.klubuczciwych.pl

Sprawdź

The Honest Club

The latest project of Mikrofonika. A closed website, facilitating contact between enterprises acting in accordance with the principles of honesty in business. Is it the most exclusive club in Poland? Probably...

Do you dream of the monopoly of the honest? This is a place for you www.klubuczciwych.pl

Check